Despre noi

Inițiativa a pornit de la un grup de intelectuali deveniți ulterior membrii fondatori, care nu au dorit să devină părtași manipulatorilor autoimpuși pe scena minoritară, au acționat rațional și onest, înființând grupul independent de cetățeni ”Românii Independenți din Serbia”, pentru alegerea noului Consiliu Național Român.
În această ordine de idei, purtătorul Listei ”Românii Independenți din Serbia” (ulterior unul din vicepreședinții R.I.S.) a fost ales un preot călugăr, unicul Arhimandrit al românilor din Serbia – Arhimandritul Longhin Muncean.
La Adunarea de constituire din 15 august 2010, ținută la Vârșeț, delegații au adoptat în unanimitate actul de constituire al Românilor Independenți din Serbia. Adunarea electorală a ales prin vot secret Consiliul ”Românilor Independenți din Serbia”, alcătuit din 15 membri. Menționăm că în Platforma de Program și Planul de activitate al R.I.S. au fost stabilite dezideratele de apărare a intereselor generale ale minorității naționale române și refacerea spirituală a românilor din Serbia – prin CULTURĂ.
În momentul de față, Românii Independenți din Serbia este asociație de interes obștesc a românilor din Serbia, independentă și împreună cu Biserica Ortodoxă Română, reprezintă interesele vitale ale românilor pe întreg teritoriul Serbiei.
”Românii Independenți din Serbia”, inițial o Listă electorală independentă (grup de cetățeni), azi organizație cu profil cultural și informativ care reprezintă o punte între adevăr și destin, tineri entuziaști, creativi și pragmatici, care știu, pot și își doresc cu adevărat prin CULTURĂ: Unitatea românească și păstrarea identitară. Românii Independenți din Serbia sunt reprezentantul civic de determinantă care s-a angajat, în primul rând, prin cultură în planul promovării și dezvoltării conștiinței naționale pe întreg teritoriul Serbiei și al afirmării specificului național românesc.
Scopul principal al strategiei Românilor Independenți din Serbia este refacerea spirituală, reorganizarea și reafirmarea valorilor patrimoniului cultural și uman românesc din Serbia.